μέση τιμή καυσίμων στην Ελλάδα σήμερα
Δευτέρα, 24/01/2022
  τα πιο φθηνά πρατήρια σε κάθε νομό
   Όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στην παρούσα ενότητα προέρχονται από την ιστοσελίδα (website) του Υπουργείου Οικονομίας. Το gocar.gr δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και/ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση τους.
   Το gocar.gr δεν επεμβαίνει στο περιεχόμενο των ανακοινώσεων των τιμών ή/και λοιπών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων και τις δημοσιεύει αυτούσιες. Κατά συνέπεια πιθανές προσβολές δικαιωμάτων τρίτων από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών.
   Οι παραπάνω δημοσιευμένες τιμές και λοιπές πληροφορίες ενδέχεται να μην ισχύουν. Το gocar.gr δεν εγγυάται και απεκδύεται κάθε ρητής ή σιωπηρής ευθύνης, οποιασδήποτε μορφής, έναντι τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς την ακρίβεια, επικαιροποίηση και πληρότητα των στοιχείων αυτών. Η ανάρτηση των τιμών ή/και των λοιπών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων αποσκοπεί μόνο στην πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή.
   Η ανάρτηση αυτή δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση σύσταση, προτροπή ή μη προς τον καταναλωτή, εκ μέρους του gocar.gr, για την επιλογή ή μη πρατηρίων υγρών καυσίμων.

   Copyright © 2011, www.gocar.gr All Rights Reserved

   Σχετικά με το gocar.gr|Επικοινωνία|Προστασία προσωπικών δεδομένων|Όροι χρήσης